Personální obsazení a vybavení ordinace

> přejít na personální obsazení

Přístrojové vybavení ordinace

 • standardní přístrojové vybavení
 • kompaktní analyzátory
  • CRP
  • INR
  • FOB
  • Strep-A
  • D-Dimery
  • ostatní analyty
 • glukometr
 • pulsní oxymetr
 • ABPM

Personální obsazení ordinace

MUDr. Lukáš Veselý

Vzdělání

1996
LF MU Brno
1999
atestace v oboru radiodiagnostika 1. stupně
2002
licence ČLK v oboru radiodiagnostika
2004
atestace v oboru všeobecné lékařství 1. stupně
2005
kurz Základy pracovního lékařství
2006
licence ČLK v oboru praktické lékařství pro dospělé,
licence ČLK v oboru urgentní medicína,
specializovaná způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody
2007
specializovaná způsobilost v oboru praktické lékařství pro dospělé

Praxe

1996 - 2003
lékař RDG odd. Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov (SZZ)
1997 - 2002
lékař chirurgického odd. SZZ Krnov - ÚPS
1999 - dosud
lékař Zdravotnické záchranné služby Krnov
2003 - 2006
praktický lékař v ordinaci MUDr. Čermína, Krnov
2006 - 2011
lékař Lékařské posudkové služby Úřadu práce a ČSSZ Bruntál
2007 - 2019
praktický lékař v ordinaci MUDr. Kutálka a MUDr. Jelonka, Krnov
5/ 2019 - dosud
soukromá praxe Praktik Krnov s.r.o. (dříve ambulance MUDr. Jelonkové a MUDr. Jelonka)

Mgr. Marta Jarošová

Vzdělání

1988
SPgŠ + SZŠ Krnov, zdravotní sestra
1998
specializace ARIP
2009
specializace v pedagogice - Bc. - Slezská univerzita v Opavě
2015
sociální pedagogika - Mgr. - Ostravská univerzita v Ostravě
2018
učitelství pro SŠ - CŽV - Pedagogická fakulta UK v Praze

Praxe

1988 - 1997
zdravotní sestra chirurgie, ARO odd. SZZ Krnov
1997 - 2010
zdravotní sestra Zdravotnické záchranné služby Krnov
2010 - 2014
staniční sestra Zdravotnické záchranné služby Krnov
2014 - 2018
vrchní sestra Zdravotnické záchranné služby ÚO Bruntál
2018 - 2019
vedoucí zdravotnického úseku Domova pro seniory Krnov
5/ 2019 - dosud
zdravotní sestra Praktik Krnov s.r.o.

Kurzy

2011
První psychická pomoc a intervence při zásazích zdravotnické záchranné služby,
Vyjednávání a zvládání krizových situací pro řídící pracovníky zdravotnických zařízení
2012
Management a leadership ve zdravotnickém zařízení
2016
Certifikovaný kurz BLS – Basic life support

Hana Daňková

Vzdělání

1976
SŠZ Krnov, obor dětská sestra

Praxe

1976 - 1982
zdravotní sestra Jesle ZSKN
1982 - 1985
zdravotní sestra Dětské ozdravovny Město Albrechtice
1985 - 1994
zdravotní sestra Jesle Krnov
1994 - 1997
OSVČ - účetnictví
1997 - 2019
zdravotní sestra ordinace MUDr. Jelonek a MUDr. Jelonková
5/ 2019 - dosud
zdravotní sestra Praktik Krnov s.r.o.

Licence

Ordinační hodiny

Ordinace
po7:30 - 12:00
út13:00 - 16:00
st7:30 - 12:00
čt7:30 - 12:00
7:30 - 11:00
objednaní pacienti
a prevence
po12:00 - 14:00
út16:00 - 18:00
st12:00 - 14:00
čt12:00 - 14:00
11:00 - 13:00

Odběry denně 7:00 - 7:30
(kromě úterý)

Chci recept

objednejte si svůj recept
pohodlně on-line

Praktik Krnov s.r.o. na Facebooku
Nahoru